Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy domowej w Gminie Wejherowo znajduje się w Gościcinie przy ulicy Wejherowskiej 24

TELEFON KONTAKTOWY 58 677 64 58

ADRES E-MAIL: 

Celem działalności Punktu Konsultacyjnego jest zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie przemocy domowej, uzależnień i współuzależnienia oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z jego usług.

Pomoc udzielana w Punkcie Konsultacyjnym ds. uzależnień i przeciwdziałania przemocy domowej  jest bezpłatna i nie wymaga skierowania. Przeznaczona jest dla mieszkańców Gminy Wejherowo.

Do zadań Punktu Konsultacyjnego należy w szczególności:

1. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.

2. Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad psychologicznych, prawnych, socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy.

3. Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.

4. Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzoru picia.

5. Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.

6. Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy domowej poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy .

10. Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu powiatu, gminy zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.

11. Współdziałanie w innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Punkt Konsultacyjny w swojej działalności nie prowadzi psychoterapii osób uzależnionych i współuzależnionych, nie udziela indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin i nie realizuje sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu.

W Punkcie Konsultacyjnym przyjmują specjaliści ds. przemocy domowej oraz uzależnień
tj. psycholog, pracownik socjalny i radca prawny, a w miarę swojej działalności zakres specjalistów będzie rozszerzany.

Harmonogram pracy Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i przeciwdziałania przemocy domowej:

Psycholog przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach 16:00-18:00 w siedzibie Punktu Konsultacyjnego w Gościcinie, ul. Wejherowska 24 (po uprzednim umówieniu terminu spotkania). 

Pracownik socjalny przyjmuje w każdą środę w godzinach 16:00-18:00 w siedzibie Punktu Konsultacyjnego w Gościcinie, ul. Wejherowska 24

Pracownik socjalny ds. uzależnień od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 (po uprzednim umówieniu terminu spotkania).

Radca prawny w każdy pierwszy piątek miesiąca po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem telefonu 600-093-055.

Radca prawny udziela pomocy prawnej w zakresie procedur prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej i uzależnieniom.

W jakiej sprawie możesz zgłosić się do Punktu Konsultacyjnego??

• jeśli doświadczasz przemocy lub ją stosujesz i chciałbyś/chciałabyś to zmienić;
• jeśli potrzebujesz wsparcia w skutecznym zatrzymaniu zjawiska przemocy oraz uruchomienia działań interwencyjnych,
• jeśli podejrzewasz u siebie uzależnienie od alkoholu lub substancji psychoaktywnych;
• gdy jesteś w związku z osobą uzależnioną od alkoholu lub substancji psychoaktywnych;
• jeśli potrzebujesz wsparcia w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia;
• jeśli masz wątpliwości w zakresie profilaktyki oraz rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy domowej
• jeśli jesteś osobą uzależnioną i potrzebujesz wsparcia w kryzysie, bądź motywacji do podjęcia leczenia odwykowego.