GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
            W WEJHEROWIE
          

Adres:
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Telefon: (058) 677-64-30
Fax: (058) 677-64-32

NIP: 588-18-30-275

e - mail: sekretariat@gops-wejherowo.pl
adres elektronicznej skrzynki pocztowej ePUAP: /GOPS_Wejherowo/SkrytkaESP

Godziny urzędowania GOPS w Wejherowie:
poniedziałek: 7.30 – 16.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 15.30
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: dzień pracy wewnętrznej

        Nr rachunku bankowego:
        Podstawowy: 89 1160 2202 0000 0000 9144 4594
        Należności z tyt. Funduszu Aliment. i Zaliczki Aliment.: 36 1160 2202 0000 0001 3466 5062