Plan-2021.jpg

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie informuje o opóźnieniach w realizacji Podprogramu  2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, co wiąże się z przesunięciem terminu wydawania żywności na terenie gminy Wejherowo.  O zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Wszelkie dodatkowe informacje, dotyczące Podprogramu 2020 dostępne są w zakładce PO PŻ Bank Żywności