GOPS-Wejherowo.jpg

JEŻELI:
- bezinteresownie pomagasz rodzinom ze swojego najbliższego otoczenia?
- zdarza ci się zajmować dziećmi sąsiadów?
- nie jest ci obojętny los rodzin, które z różnych względów wymagają wsparcia
- lubisz dzielić się swoim doświadczeniem?

 

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ!
Możesz dzielić się swoim doświadczeniem i udzielać wsparcia jeżeli:
- posiadasz pełne prawa rodzicielskie i obywatelskie,
- jesteś wolny od nałogów,
- potrafisz rozwiązywać problemy wychowawcze,
- nie jesteś skazany prawomocnym wyrokiem sądu.

Rodzina wspierająca pomaga w:
-opiece i wychowaniu dziecka/dzieci,
- prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. 

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, Osiedle Przyjaźni 6. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:
58 677 64 61 lub 58 677 64 52