pogotowie lekcyjne.jpg

W ramach realizowanego projektu odbywają się korepetycje prowadzone przez asystentów rodziny i pracowników socjalnych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Wejherowo, którzy mają trudności z opanowaniem materiału z poszczególnych przedmiotów. Założeniem jest pomoc w odrabianiu lekcji, wyrównywanie braków w nauce, wspomaganie w procesie samodzielnego uczenia się, pomoc wykształceniu umiejętności wytrwałej  i systematycznej pracy.

Chętnych rodziców prosimy o zgłoszenia pod numerem telefonu: 733-492-273