LOGO GOPS.jpg

Dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych można otrzymać wyłącznie przelewem na konto – we wniosku o dodatek węglowy należy wpisać numer rachunku płatniczego, na który zostanie przekazana kwota dodatku. Wskazany do przelewu numer rachunku nie musi należeć do osoby składającej wniosek o wypłatę dodatku.