05_znak_uproszczony_kolor_biale_tlo.png

W związku z możliwością składania wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie prosi
o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Adresatami wsparcia są:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
    a) o stopniu znacznym lub
    b) o stopniu umiarkowanym albo
    c) traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia prosimy o kontakt  z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wejherowie, Osiedle Przyjaźni 6 , do dnia 8 listopada 2022r., w  godzinach pracy Ośrodka: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

 DANE KONTAKTOWE POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE

84-200 Wejherowo ul. Osiedle Przyjaźni 6

Dział Pomocy w Środowisku:

Zespół ds. usług pok. 106 lub 102

Koordynator zespołu 

Opiekun osoby starszej

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

 

Więcej informacji na temat programu:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023