GOPS Wejherowo Gmina Wejherowo
 • KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  Czytaj więcej
 • PO WER

  PO WER

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie realizuje projekt pt. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: PRIORYTET II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji DZIAŁANIE 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna.
  Czytaj więcej
 • Przetwarzanie danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych

  Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną, w której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie.
  Czytaj więcej
 • PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  Przypominamy, że piątek jest dniem pracy wewnętrznej GOPS, w związku z czym w tym dniu klientów nie obsługujemy!
 • 500+

  500+

 


Co to jest zespół interdyscyplinarny?

 

Jest to zespół składający się z przedstawicieli służb i instytucji pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Członkami zespołu są przedstawiciele: pomocy społecznej, policji, oświaty, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi i przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład zespołu mogą też wchodzić prokuratorzy.Zespół powoływany jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na podstawie uchwały gminy. Obowiązek powołania zespołów interdyscyplinarnych w każdej gminie wynika ze znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2010r., nr 125, poz.842).


W skład Gminnego Zespołu Inerdyscyplinarnego w Wejherowie wchodzą:

 

 1. Ewa Zarębińska- Szczodra- Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

 2. Anna Ellwart- Koordynator ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie

 3. Jolanta Foltman- Kierownik NZOZ "Bukowa" w Wejherowie

 4. st. asp. Adam Nastały- Naczelnik Wydziału Prewencji, Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie

 5. Krzysztof Sapieha- Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych  w UG Wejherowo

 6. Andrzej Kurpiewski- kurator zawodowy, II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych

 7. Ewa Aldona Wensierska- Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 8. Izabela Dziuda- Prokurator Prokuratury Rejonowej w Wejherowie

 

     9.   Grzegorz Józefczyk- kurator zawodowy, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich

 

     10. Zenon Lidzbarski- z- ca dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie

 

     11. Monika Gogolewska - psycholog GOPS

 

     12. Danuta Karmazy- z-ca przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.