GOPS Wejherowo Gmina Wejherowo
 • KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  Czytaj więcej
 • PO WER

  PO WER

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie realizuje projekt pt. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: PRIORYTET II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji DZIAŁANIE 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna.
  Czytaj więcej
 • Przetwarzanie danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych

  Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną, w której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie.
  Czytaj więcej
 • PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  Przypominamy, że piątek jest dniem pracy wewnętrznej GOPS, w związku z czym w tym dniu klientów nie obsługujemy!
 • 500+

  500+

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinna osobiście złożyć wniosek w tej sprawie w Gminnym Ośrodku Pomocy Pomocy Społecznej

w Wejherowie przy ulicy Osiedle Przyjaźni 1b wraz z następującymi dokumentami:

 1. tytuł prawny do zajmowanego lokalu, tj. umowę najmu, akt notarialny,
 2. wyliczenie czynszu obowiązującego w miesiącu składania wniosku - wystawione przez zarządcę lub właściciela budynku,
 3. rachunki stwierdzające poniesione opłaty (dot. miesiąca, w którym składany jest wniosek) z tytułu zimnej wody, nieczystości stałych - w przypadku jeżeli wnioskodawca sam ponosi te koszty,
 4. zaświadczenie o uzyskanych dochodach wszystkich członków rodziny osiągniętych w trzech pełnych miesiącach poprzedzających datę złożenia wniosku wyliczonych w następujących sposób:
  a) osoby zatrudnione na umowę:o precę, zlecenie, o dzieło tj.  przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe, (chyba że zostały one już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu)
  b) emeryci lub renciści oraz osoby przebywające na świadczeniach przedemerytalnych - odcinki ZUS lub decyzje, lub potwierdzenie wysokości otrzymywanego świadczenia na wniosku świadczenia na wniosku
  c) osoby bezrobotne - potwierdzenie na wniosku lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy stwierdzające wysokośc otrzymywanego świadczenia oraz odprowadzanej  składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  d) osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - potwierdzenie na wniosku lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy stwierdzające wysokość składki zdrowotnej
  e) osoby pobierające świadczenia z GOPS dokonują potwierdzenia na wniosku wysokości otrzymywanych świadczeń
  f) w sytuacji posiadania nieudokumentowanych dochodów lub braku dochodów - oświadczenie złożone w obecności pracownika
  g) osoby prowadzące gospodarstwo rolne - decyzję o podatku rolnym dokumentującą powierzchnię gruntów w hektarach przeliczeniowych
  h) młodzież ucząca się - zaświadczenie o wynagrodzeniu uczniowskim (praktyki), stypendia
 5. przy ponownym składaniu wniosku o dodatek - poprzednią decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego lub jego odmowy
 6. dowód osobisty do wglądu