GOPS Wejherowo Gmina Wejherowo
 • KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  Czytaj więcej
 • PO WER

  PO WER

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie realizuje projekt pt. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: PRIORYTET II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji DZIAŁANIE 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna.
  Czytaj więcej
 • Przetwarzanie danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych

  Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną, w której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie.
  Czytaj więcej
 • PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  Przypominamy, że piątek jest dniem pracy wewnętrznej GOPS, w związku z czym w tym dniu klientów nie obsługujemy!
 • 500+

  500+

    Lista instytucji współpracujących z GOPS Wejherowo

 

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie, ul. I Brygady Pancernej WP 32
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A
 3. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 4. Sąd Rejonowy w Wejherowie, ul. Sobieskiego 302
 5. Samorządowe Szkoły Podstawowe gm. Wejherowo: SSP Bolszewo, SSP Gościcino, SSP Orle, SSP Gowino, SSP Nowy Dwór Wejherowski, SSP Góra
 6. Samorządowe Gimnazjum Bolszewo     
 7. Centrum Integracji w Gdyni ul. Traugutta 2
 8. MOPS Wejherowo, ul. Kusocińskiego 17
 9. Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie, ul. Dworcowa 14
 10. NZOZ Wejherowo „Bukowa„
 11. NZOZ Gościcino
 12. Caritas Rumia
 13. Prokuratura Rejonowa Wejherowo, ul. Hallera 9
 14. Kościoły Katolickie Dekanatu Wejherowskiego
 15. Pielęgniarki Środowiskowo – Rodzinne
 16. Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Wejherowie
 17. Gminny Ośrodek Kultury w Gościcinie
 18. Urząd Marszałkowski w Gdańsku
 19. Szpital Specjalistyczny w Wejherowie
 20. Poradnia Zdrowia Psychicznego w Wejherowie
 21. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci w Gdyni
 22. Szpital dla Nerw. i Psych. Chorych w St. Gdańskim
 23. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie
 24. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Wejherowie
 25. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wejherowie
 26. Schroniska dla bezdomnych w Gdyni i Gdańsku
 27. Domy Pomocy Społecznej (w Wejherowie, Cisewiu, Strzebielinku)
 28. Zakład Energetyczny w Wejherowie
 29. Urząd Gminy w Wejherowie
 30. Sołtysi gminy Wejherowo
 31. Radni Gminy Wejherowo
 32. Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Wejherowo
 33. Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie.
 34. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wejherowie
 35. Specjalny Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy Nr 1 i 2 w Wejherowie   
 36. Szkoły Podstawowe i Gimnazja w Wejherowie   
 37. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Rumi     
 38. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 39. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 40. Urząd Skarbowy w Wejherowie
 41. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
 42. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 43. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 44. Narodowy Fundusz Zdrowia
 45. Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ