GOPS Wejherowo Gmina Wejherowo
 • UWAGA! Przeniesienie siedziby GOPS w Wejherowie

  UWAGA! Przeniesienie siedziby GOPS w Wejherowie

  Czytaj więcej
 • KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  Czytaj więcej
 • PO WER

  PO WER

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie realizuje projekt pt. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: PRIORYTET II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji DZIAŁANIE 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna.
  Czytaj więcej
 • Przetwarzanie danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych

  Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną, w której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie.
  Czytaj więcej
 • PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  Przypominamy, że piątek jest dniem pracy wewnętrznej GOPS, w związku z czym w tym dniu klientów nie obsługujemy!
 • 500+

  500+

Teleopieka i inne działania skierowane do Seniorów

Program „Teleopieka dla potrzebujących” jest skierowany do osób starszych i niepełnosprawnych,
a polega na umożliwieniu im dostępu do usług całodobowego monitoringu stanu zdrowia i korzystania z systemu alarmowego w przypadku zagrożenia życia. Opłacono abonament telefoniczny dla odbiorców usługi na kwotę 5 872,50 zł. W 2017 roku odbiorcami tego programu byli klienci Ośrodka korzystający ze wsparcia w postaci zasiłków stałych i usług opiekuńczych - 9 osób.

 

Akcja społeczna „Pudełko życia”. „Pudełko Życia” to projekt, który ma na celu zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym oraz samotnym obok właściwej opieki, wsparcie w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia podczas udzielania pomocy przez różnego rodzaju służby: medyczne, socjalne i inne. W roku 2017 „Pudełko Życia” zostało przekazane 25 osobom.

 

W dniu 25 maja 2017r. GOPS zawarł porozumienie ze Stowarzyszeniem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów ŻYJ GODNIE. Grupa wsparcia „ŻYJ GODNIE” jest grupą samopomocową dla seniorów, osób niepełnosprawnych, chorych na choroby otępienne i ich opiekunów z gminy Wejherowo.  W ramach spotkań realizowane były głównie zajęcia plastyczne i decoupage. Jest to przede wszystkim forma integracji, możliwość wspólnego spędzania czasu i przeciwdziałanie izolacji.  W zajęciach grupy uczestniczyło w 2017 roku 10 osób.

 

Z początkiem września 2017 roku kontynuowano realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Na liście produktów znajdują się mleko, sery, ryż, kasza, mąka, makaron, przetwory warzywne i owocowe, produkty mięsne, cukier i olej, puszki rybne i mięsne, herbatniki. Produkty były dystrybuowane raz w miesiącu. W okresie od IX-XII 2017 roku łącznie przekazano ok. 8,6 ton żywności. Ośrodek w dalszym ciągu podejmuje współpracę z Bankiem Żywności w Trójmieście,
w ramach której 122 rodziny, (w tym 450 osób w tym 18 osób powyżej 65 r.ż.)  otrzymało paczki żywnościowe składające się z 18 rodzajów artykułów spożywczych spośród 6 grup towarowych.