GOPS Wejherowo Gmina Wejherowo
 • UWAGA! Przeniesienie siedziby GOPS w Wejherowie

  UWAGA! Przeniesienie siedziby GOPS w Wejherowie

  Czytaj więcej
 • KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  Czytaj więcej
 • PO WER

  PO WER

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie realizuje projekt pt. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: PRIORYTET II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji DZIAŁANIE 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna.
  Czytaj więcej
 • Przetwarzanie danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych

  Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną, w której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie.
  Czytaj więcej
 • PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  Przypominamy, że piątek jest dniem pracy wewnętrznej GOPS, w związku z czym w tym dniu klientów nie obsługujemy!
 • 500+

  500+

 

Zadania punktu konsultacyjnego działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie, 

 • całościowe rozpoznanie problemu zgłaszanego przez klienta,
 • motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego, kierowanie tych osób do leczenia specjalistycznego,
 • motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia,
 • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np. poprzez rozmowy podtrzymujące czy uruchomienie przy punkcie konsultacyjnym grupy wsparcia dla tych osób),
 • udzielanie pomocy młodzieży upijającej się oraz ich rodzicom,
 • rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia oraz informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
 • motywowanie sprawców przemocy do udziału w programie korekcyjnym/terapii,
 • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
 • gromadzenie i przekazywanie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy oraz kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się problemami, z jakimi zgłasza się klient,
 • stała współpraca z innymi podmiotami zajmującymi się na danym terenie rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 
 • Przyjmowanie zgłoszeń do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych osób, wobec, których istnieje podejrzenie o nadmierne spożywaniu napojów alkoholowych w wyniku czego dochodzi  do  rozpadu więzi rodzinnych, demoralizacji małoletnich, uchylania się od pracy lub naruszania porządku publicznego.

 Gminny Ośrodek Pomocy Społęcznej w Wejherowie, ul. Transoprtowa 1, te. (58) 677 64 44, w godzinach od 7.30 do 15.30, uzaleznienia@gops-wejherowo.pl

Przy Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie, ul Kościuszki 2, czynny jest Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży  eksperymentujących  z przyjmowanim  dopalaczy i substancji psychoaktywnych oraz osób uzależnionych  od substancji psychoaktywnych  i ich rodzin.

godz. pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00, tel. (58) 736 37 84, 730 092 908 sekretariat@opirpa-Wejherowo.pl,