GOPS Wejherowo Gmina Wejherowo
 • KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  Czytaj więcej
 • PO WER

  PO WER

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie realizuje projekt pt. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: PRIORYTET II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji DZIAŁANIE 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna.
  Czytaj więcej
 • Przetwarzanie danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych

  Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną, w której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie.
  Czytaj więcej
 • PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  Przypominamy, że piątek jest dniem pracy wewnętrznej GOPS, w związku z czym w tym dniu klientów nie obsługujemy!
 • 500+

  500+

Logo UM EU 

Gmina Wejherowo w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie realizuje wraz z partnerami: Powiatem Wejherowskim ( lider); Stowarzyszeniem „LESOK”; Stowarzyszeniem „Dzieło Pomocy Rodzinie”; Fundacją „Przedsiębiorczość Innowacje Kreatywność”; Powiatowym Cechem Rzemiosł MIŚP, Związkiem Pracodawców; Fundacją „Niesiemy Pomoc”; Kaszubskim Towarzystwem Sportowo-Kulturalnym; Stowarzyszeniem Gmin Powiatu Wejherowskiego Na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „ZDROWA RODZINA-ZDROWA GMINA”; Gminą Miasta Wejherowa; Gminą Miasta Rumia; Gminą Miasta Redy; Gminą Luzino oraz Gminą Szemud następujące projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

 1. „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I”:

1)      Celem projektu jest zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym;

2)      Planowane efekty projektu:

a)      230 osób będzie objęta wsparciem w projekcie,

b)     co najmniej 90 osób będzie pracowało po opuszczeniu projektu,

c)     co najmniej 100 osób uzyska kwalifikacje po opuszczeniu projektu;

3)      Wartość projektu: 3 356 381,80 zł;

4)      Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 2 852 924,53 zł.

 1. „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II”

1)      Celem projektu jest zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych;

2)      Planowanym efektem projektu jest wzrost liczby trwałych, dostępnych i pozytywnie postrzeganych miejsc świadczenia usług społecznych wynikających z lokalnych potrzeb;

3)      Wartość projektu: 1 127 691,66 zł;

4)      Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 958 537,91 zł.