GOPS Wejherowo Gmina Wejherowo
 • KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  Czytaj więcej
 • PO WER

  PO WER

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie realizuje projekt pt. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: PRIORYTET II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji DZIAŁANIE 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna.
  Czytaj więcej
 • Przetwarzanie danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych

  Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną, w której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie.
  Czytaj więcej
 • PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  Przypominamy, że piątek jest dniem pracy wewnętrznej GOPS, w związku z czym w tym dniu klientów nie obsługujemy!
 • 500+

  500+

Program Senioralny dla Gminy Wejherowo na lata 2018-2020

 


 

Tendencja   zmian   demograficznych - wzrost   osób   w   wieku   poprodukcyjnym   przy jednoczesnym spadku liczby osób w wieku produkcyjnym – stanowi wyzwanie w zakresie wsparcia społecznego i rodzinnego dla osób starszych i niepełnosprawnych. W tym celu przeprowadzono szczegółowe rozeznanie w sytuacji osób starszych zamieszkałych w gminie oraz ich rodzin. Zebrane informacje posłużyły do opracowania diagnozy potrzeb i problemów. Efektem tym działań było opracowanie i uchwalenie w dniu 25 października 2017 r. Programu Senioralnego dla Gminy Wejherowo na lata 2018-2020.

 

DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU SENIORALNEGO:

 

WOLONTARIAT:

 

W październiku 2017r. rozpoczęto akcję „Godzinka dla Malucha”, której celem jest promowanie wolontariatu wśród Seniorów Gminy Wejherowo oraz integracji międzypokoleniowej. W tym celu podjęto współpracę z Przedszkolem w Gościcinie oraz Biblioteką i Centrum Kultury Gminy Wejherowo. Akcja polega na czytaniu przedszkolakom bajek oraz wierszy przez Seniorów.

 

Aktywizacja i Integracja:

 

W ramach Programu Senioralnego odbyły się trzy wycieczki międzypokoleniowe dla Seniorów, dzieci i młodzieży. W dniu 12 maja 2018r. w ramach Programu Senioralnego Gminy Wejherowo na lata 2018-2020 oraz Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 odbyła się międzypokoleniowa wycieczka integracyjna do Szymbarku. W wycieczce wzięli udział seniorzy oraz dzieci z terenu naszej gminy. W towarzystwie przewodnika zwiedzaliśmy atrakcje w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, m.in. Dom Sybiraka, Bunkier TOW Gryf Pomorski, Dom do góry nogami. Dzięki ogromnej ilości atrakcji i wspólnie spędzonym chwilom w miłej atmosferze wyjazd na długo pozostanie w naszej pamięci. Drugi wyjazd do Torunia został zorganizowany we wrześniu. We wrześniu również seniorzy i młodzież wybrała się do Gdańska na Noc Świątyń podczas której  zwiedziliśmy kościół polskokatolicki, kościół Zielonoświątkowy, Synagogę, kościół Adwentystów Dnia Siódmego oraz Meczet. W każdej ze Świątyń spotkaliśmy się z gospodarzami, którzy opowiadali o swojej wierze i zwyczajach z nią związanych.