GOPS Wejherowo Gmina Wejherowo
 • KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  Czytaj więcej
 • PO WER

  PO WER

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie realizuje projekt pt. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: PRIORYTET II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji DZIAŁANIE 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna.
  Czytaj więcej
 • Przetwarzanie danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych

  Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną, w której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie.
  Czytaj więcej
 • PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  Przypominamy, że piątek jest dniem pracy wewnętrznej GOPS, w związku z czym w tym dniu klientów nie obsługujemy!
 • 500+

  500+

Nie wykluczaj się z sukcesu!


Zakończenie projektu!

25.09.2015r. na uroczystym spotkaniu pożegnaliśmy już uczestników projektu. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w prowadzeniu swoich firm.


Informacja dla uczestników projektu Nie wykluczaj się z sukcesu! Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Wejherowie przypomina o obowiązku informowania o zmianie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Niewywiązanie się z w /w obowiązku stanowi istotne naruszenie zapisów umowy o przyznanie dotacji.

22.06.2015r.

 

Nie wykluczaj się z sukcesu!

Masz pomysł na własną firmę? Ale brakuje Ci środków finansowych?

Nie wykluczaj się z sukcesu! i Przyjdź do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie. Udział w naszym projekcie to niepowtarzalna szansa na karierę zawodową. W ramach projektu można otrzymać nawet do 40.000,00 zł. dotacji jednorazowej (średnio 35.000,00 zł) i wsparcie pomostowe do 1.200,00 zł. miesięcznie. Oferujemy również profesjonalne doradztwo i szkolenia.

Zapraszamy do składania wniosków już od 1 kwietnia w biurze projektu w Gościcinie, ul. Wejherowska 24.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy Wejherowo.

 

Zapraszamy do obejrzenia reportażu Twojej Telewizji Morskiej.

http://www.telewizjattm.pl/dzien/2014-02-06/27744-po-40-tys-dla-poczatkujacych-gmina-wejherowo-otwarta-na-biznes.html?play=on

 

Uczestników projektu Nie wykluczaj się z sukcesu! zapraszamy na spotkanie informacyjne 15 października o godzinie 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Drzewiarza 2 w Gościcinie.

03.10.2014r.

Informacja dla uczestników projektu "Nie wykluczaj się z sukcesu!" - ogłaszamy ostateczną listę rankingową wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Do pobrania poniżej.

05.09.2014r.

 

Uwaga! Ogłaszamy wstępną listę rankingową wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Do pobrania poniżej.

18.08.2014r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie informuje o zmianie Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "Nie wykluczaj się z sukcesu!". Zarządzenie Kierownika GOPS w tej sprawie do pobrania poniżej.

 

 

Uwaga! Uszczegółowienie odpowiedzi na pytanie trzecie z dnia 16 czerwca 2014r. uczestników projektu „Nie wykluczaj się z sukcesu!” dotyczące Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Nie wykluczaj się z sukcesu!” - do pobrania.

 

 

 

Do pobrania informacja dotycząca składania wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wparcia pomostowego.

 

 Uwaga! Zmiana Regulaminu przyznawania zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji szkolenia podstawowego oraz szkolenia zaawansowanego w ramach projektu "Nie wykluczaj się z sukcesu!". Do pobrania Zarządzenie Kierownika GOPS z dnia 25.06.2014r.

 

Do pobrania odpowiedzi na zapytania uczestników projektu z dnia 16.06.2014r. dotyczące Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "Nie wykluczaj się z sukcesu!".

24.06.2014r.

Uwaga! Zmiana Regulaminu przyznawania zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji szkolenia podstawowego oraz szkolenia zaawansowanego w ramach projektu "Nie wykluczaj się z sukcesu!".

 

 

Regulaminy przyznawania zwrotu kosztów za dojazdy na szkolenia oraz opiekę nad dziećmi do lat 7 i osobami zależnymi już dostępne.

 

 UWAGA! Można już zapoznać się z ostateczną listą rankingową uczestników projektu!

 

Regulaminy oraz formularze rekrutacyjne już dostępne!!

Można się z nami kontaktować:

Tel. 58 738 66 45/46

e-mail dzial.projektow@gops-wejherowo.pl

Informacja o szkoleniach!

 Informujemy, iż szkolenie podstawowe odbędzie się w terminie od 6 czerwca 2014r. do 20 czerwca 2014r. oraz szkolenie zaawansowane odbędzie się w terminie od 23 czerwca 2014r. do 25 lipca 2014r.

Zajęcia odbywać się będą 8 godzin dziennie, od godz. 8:00 do godz. 16:00, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w podziale na dwie grupy. Pierwsza grupa będzie miała zajęcia w P.U.H. „Artex” (Wejherowo, ul. Polna 3/41), natomiast druga grupa będzie miała zajęcia w Ośrodku Szkolenia Kierowców „Elita” (Wejherowo, ul. Sobieskiego 221/2). Zostaną Państwo w terminie późniejszym poinformowani o grupie do jakiej będziecie należeć.

Jednocześnie przypominam, iż po wykonaniu usługi doradczej uczestnicy projektu zobowiązani są do podpisania formularza wykonania usługi na formularzu – diagnoza potrzeb szkoleniowych - załącznik nr 5 do regulaminu rekrutacji. O wsparcie finansowe w postaci dotacji inwestycyjnej mogą ubiegać się osoby, które wezmą udział w co najmniej 80% godzinach zajęć szkoleniowo-doradczych (szkolenia, doradca zawodowy, doradca ds. przedsiębiorczości).

Uwaga! Zapraszamy do zapoznania się ze wstępną listą rankingową kandydatów do projektu.

 

  Procedura rekrutacyjna do projektu dla przyszłych przedsiębiorców jest wyjątkowo prosta i przyjazna. Wystarczy złożyć formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1), oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2) oraz zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej z Powiatowego Urzędu Pracy (jeżeli dotyczy).

Uwaga! Przedłużamy rekrutację do 9 maja!

Zmiana w projekcie - osoby nieaktywne zawodowo/niezatrudnione również mogą przystąpić do projektu!!

 

 

  

 

Nie wykluczaj się z sukcesu! Nie wykluczaj się z sukcesu! Nie wykluczaj się z sukcesu! Nie wykluczaj się z sukcesu! Nie wykluczaj się z sukcesu!

Pliki do pobrania