GOPS Wejherowo Gmina Wejherowo
 • KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  Czytaj więcej
 • PO WER

  PO WER

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie realizuje projekt pt. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: PRIORYTET II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji DZIAŁANIE 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna.
  Czytaj więcej
 • Przetwarzanie danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych

  Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną, w której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie.
  Czytaj więcej
 • PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  Przypominamy, że piątek jest dniem pracy wewnętrznej GOPS, w związku z czym w tym dniu klientów nie obsługujemy!
 • 500+

  500+

 

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO W ŁĘŻYCACH

 Placówka Wsparcia Dziennego w Łężycach, która mieści się na ul. Aleja Parku Krajobrazowego 22, czynna jest trzy dni w tygodniu (w każdy wtorek, środę, czwartek) w dni nauki szkolnej, w godzinach 14.00 – 18.00.

Do placówki uczęszcza 15 dzieci, w wieku od 5 do 16 lat.  Dzięki temu, że grupa jest zróżnicowana wiekowo, młodsze dzieci mogą korzystać z pomocy
i wsparcia starszych wychowanków, a młodzież dzięki temu uczy się odpowiedzialności i wrażliwości na potrzeby innych.

Placówka Wsparcia Dziennego w Łężycach realizuje obecnie program pracy na rok szkolny 2017/2018. W naszej placówce prowadzone są następujące  zajęcia zgodnie z tygodniowym planem pracy oraz harmonogramem dnia:

- rozwijające umiejętności manualne (zajęcia plastyczne, techniczne),

- wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (czytanie książek,  rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne),

- kształtujące umiejętności: wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowanie pytań i odpowiedzi na pytania (rozmowy z dziećmi, pogadanki, zabawy związane z zadawaniem pytań ),

- kształtujące umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych),

- wyzwalające ekspresje ruchową,  zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiające koordynację ruchów (zajęcia sportowe, zabawy ruchowe, np. taniec, teatr),

- relaksujące, wyciszające (dowolne zabawy dzieci).

 Staramy się, żeby nasza placówka była drugim domem, gdzie w atmosferze szacunku, zrozumienia, bezpieczeństwa, akceptacji, pomocy i wsparcia wspomaga się rozwój intelektualny, moralny i społeczny.

       Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą uwzględnia zainteresowania, potrzeby  i oczekiwania podopiecznych. Placówka oferuje następujące formy pracy z dziećmi: pomoc   w nauce, pomoc w kryzysach szkolnych czy osobistych oraz rozmowy indywidualne. Zajęcia prowadzone są również w grupach zróżnicowanych pod względem wieku, temperamentu i zasobu doświadczeń.

      Podczas zajęć odbywają się często pogadanki na temat wartości i postaw moralno – etycznych człowieka. Podczas zajęć zwracamy uwagę na wychowanie prorodzinne  z naciskiem na wartość rodziny. Promujemy zdrowy styl życia bez nałogów oraz uprawianie sportu i sprawność fizyczną.

      Wychowankowie dzięki zajęciom w placówce mają możliwość rozwoju relacji społecznych, uczą się gospodarności, odpowiedzialności za wspólne dobro. Dzieci w pełni mogą liczyć na wyrozumiałość względem ich problemów, akceptację i pomoc terapeutyczną dostosowaną do potrzeb. Dzieci mogą wyrażać swobodnie swoje uczucia poprzez wypowiedzi słowne i plastyczne. Stwarza im to możliwości rozwijania własnego talentu, między innymi w konkursach plastycznych, współzawodnictwie sportowym podczas gier i zabaw ruchowych oraz podczas organizowania przedstawień – występów teatralnych dla innych dzieci i rodzin. 

      Szczególną uwagę na zajęciach  zwracamy na wspomaganie rozwoju dziecka poprzez umożliwienie zdobywania nowych, pozytywnych doświadczeń oraz na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie.

       Miejsce dla wychowanków składa się z przestronnego pomieszczenia, zaadaptowanego do realizacji różnych form oddziaływania na dzieci i młodzież. Dzięki Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wejherowie zostało zakupione nowe wyposażenie, niezbędne akcesoria, sprzęt komputerowy oraz gry zgodne z wiekiem i potrzebami wychowanków, które będzie służyło w dalszej działalności placówki, będzie wzbogacało i urozmaicało dalszą pracę z podopiecznymi.

 

 

Łężyce Łężyce Łężyce Łężyce Łężyce