GOPS Wejherowo Gmina Wejherowo
 • KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  Czytaj więcej
 • PO WER

  PO WER

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie realizuje projekt pt. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: PRIORYTET II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji DZIAŁANIE 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna.
  Czytaj więcej
 • Przetwarzanie danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych

  Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną, w której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie.
  Czytaj więcej
 • PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  Przypominamy, że piątek jest dniem pracy wewnętrznej GOPS, w związku z czym w tym dniu klientów nie obsługujemy!
 • 500+

  500+

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie działa na podstawie Ustawy o z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi ( Art.4.1 ust.3).

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia.

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Przewodnicząca

Ewa Zarębińska - Szczodra

Zastępca przewodniczącej

Danuta Karmazy

Członkowie Komisji

Wioleta Runtz

Emilia Kupska - Jakonowicz

Alojzy Formella

Jan Hennig

Sławomir Ciesielski

Dane adresowe:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, tel. (58) 677 64 44, uzaleznienia@gops-wejherowo.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.