GOPS Wejherowo Gmina Wejherowo
 • UWAGA! Przeniesienie siedziby GOPS w Wejherowie

  UWAGA! Przeniesienie siedziby GOPS w Wejherowie

  Czytaj więcej
 • KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  Czytaj więcej
 • PO WER

  PO WER

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie realizuje projekt pt. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: PRIORYTET II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji DZIAŁANIE 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna.
  Czytaj więcej
 • Przetwarzanie danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych

  Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną, w której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie.
  Czytaj więcej
 • PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  Przypominamy, że piątek jest dniem pracy wewnętrznej GOPS, w związku z czym w tym dniu klientów nie obsługujemy!
 • 500+

  500+

 

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO W GOWINIE

     Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Gowinie odbywają się na terenie szkoły, od poniedziałku do piątku, w godz. od 13.00 do 18.00.

Z zajęć korzysta łącznie 15 dzieci, w wieku od 5  do 18 roku życia.

Przebieg zajęć w placówce przeprowadza się w oparciu o plan pracy na dany rok z uwzględnieniem wieku i możliwości uczestników.

Zajęcia prowadzone są przez dwie wychowawczynie pracujące w systemie zmianowym.

SCHEMAT PLANU DNIA

13:00-1340    otwarcie świetlicy, wypakowanie produktów do posiłku, luźne rozmowy z dziećmi mające na celu wysłuchanie ich radości i trosk z danego dnia

13:40-14:30   odrabianie lekcji

14:30-15:15  przygotowanie posiłku, posiłek, dyżur po posiłku

15:15-17.30   zajęcia tematyczne w oparciu o plan pracy z danego miesiąca

17.30-18:00   posprzątanie sali i zakończenie zajęć   

     Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzone w świetlicy mają na celu zapewnienie dzieciom  bezpiecznego, radosnego i  twórczego spędzenia czasu. Udzielenia pomocy w odrabianiu lekcji, w rozwiązywaniu powstałych napięć i konfliktów. Wdrażają do wspólnych zabaw, zadań i odpowiedzialności. Rozwijają umiejętności manualno-plastyczne. Poszerzają wiedzę o człowieku, kulturze, historii, tradycji. Uczą poszanowania siebie, innych i wspólnego dobra.  Uwrażliwiają na potrzeby drugiego człowieka.

By realizować powyższe cele wychowawcy opierają się na planie pracy świetlicy, który podzielony jest na miesiące z uwzględnieniem w nich przypadających uroczystości, świąt, czy innych ważnych wydarzeń.

     Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci realizowane jest przez codzienne odrabianie lekcji, gry i zabawy umysłowe, konkursy ortograficzne i matematyczne, czytanie książek, oglądanie filmów przyrodniczych i dotyczących lektur szkolnych. Dzieci mogą korzystać ze sprzętu komputerowego na świetlicy i raz w tygodniu z sali komputerowej z dostępem do internetu użyczanej przez szkołę.  

     Prace plastyczne,  konkursy są zajęciami, które dzieci realizują i rozwijają podczas codziennych zajęć w świetlicy. Przeprowadzane konkursy dotyczą możliwości wokalnych dzieci tzw. konkurs „KARAKOE”, zręcznościowych- skoki na skakance, jednej nodze, biegi na czas, itp., konkursy recytatorskie. Po przez prace plastyczne dzieci mogą rozwijać swoją fantazję i zdolności manualne. Tworzą figurki z gliny rzeźbiarskiej, z masy solnej, wykazują swoją pomysłowość robiąc ludziki z kasztanów, żołędzi, jarzębiny. Przygotowują  gazetki świetlicowe. Stroją salę na Andrzejki, Wigilię, bal karnawałowy, Dzień Matki.   Wykonują kartki i upominki okolicznościowe dla swoich najbliższych i tworzą inne prace plastyczne wynikające z planu pracy na dany miesiąc.

     Zajęcia ruchowe i zwiększające sprawność fizyczną  odbywają się w okresie brzydkiej pogody na sali, a wiosną i w lecie dzieci maja dostęp do boisk i placu zabaw znajdującego się na terenie szkoły.

     Dzieci w ramach kontaktu ze sztuką i kulturą mają możliwość wyjazdu do kina  i teatru, nabywania umiejętności  savoir vivre - zachowania się przy stole.

     Uroczystości i imprezy okolicznościoweorganizowane w placówce stwarzają przestrzeń do wspólnych spotkań z rodzicami i bliższego wzajemnego poznawania się  społeczności, jak również dzieci mają możliwość zaprezentowania przygotowanego przez siebie programu i prac. Co daje radość zarówno dzieciom jak i ich najbliższym.  I tak odbywają się: Andrzejki, Wigilia z występem Jasełek, bal karnawałowy, uroczystość z okazji  Dnia Matki.  W ich ramach dzieci przygotowują rekwizytów i uczestniczą w zabawie i tzw. wróżbach andrzejkowych.  Kolejną Ważną uroczystością jest Wigilia, w której uczestniczą również  rodzice. Dzieci z tej okazji przygotowują Jasełka, rozwijając w ten sposób swoje możliwości aktorskie.  

     Wprowadzone do zajęć elementy socjoterapii, rozmowy grupowe i indywidualne przyczyniają się do niwelowania powstałych napięć i stwarzają możliwość ich konstruktywnego odreagowania. Uczą asertywności i zapobiegają narastaniu frustracji i agresji. 

 

Placówka prowadzi stałą współpracę z rodzicami dzieci i pracownikami GOPS w Wejherowie.