GOPS Wejherowo Gmina Wejherowo
 • UWAGA! Przeniesienie siedziby GOPS w Wejherowie

  UWAGA! Przeniesienie siedziby GOPS w Wejherowie

  Czytaj więcej
 • KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  Czytaj więcej
 • PO WER

  PO WER

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie realizuje projekt pt. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: PRIORYTET II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji DZIAŁANIE 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna.
  Czytaj więcej
 • Przetwarzanie danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych

  Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną, w której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie.
  Czytaj więcej
 • PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  Przypominamy, że piątek jest dniem pracy wewnętrznej GOPS, w związku z czym w tym dniu klientów nie obsługujemy!
 • 500+

  500+Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych kwotę 10 000 euro, a nie przekraczającej w złotych kwoty netto 30 000 euro.

Nazwa postępowania: Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym dla osób z autyzmem świadczone w miejscu zamieszkania klienta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w 2021 r.


Zapytanie ofertowe - Usługi Specjalistyczne

Załącznik nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2: Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3: Wzór umowyWejherowo, 26.11.2020 r.

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej  oferty na zadanie pn.

„Świadczenie usług opieki wytchnieniowej, tj. bezpośredniej opieki nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności opiekuna faktycznego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej realizowanych na podstawie Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2020."


Treść zawiadomienia


Wejherowo, 25.08.2020 r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Program "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2020 współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Solidarnościowego Funduszu Wspierania Osób Niepełnosprawnych.

 

 

Treść zawiadomienia

Projekt umowy


Wejherowo, 28.07.2020 r.


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej  oferty na zadanie pn.

"zorganizowanie 13 dniowych (12 noclegów) kolonii letnich dla 30 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i/lub zagrożonych narkomanią oraz wychowujących się w warunkach niesprzyjających prawidłowemu rozwojowi oraz dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny z terenu Gminy Wejherowo w wieku 7-15 lat. " Treść zawiadomienia


Wejherowo, 27.07.2020 r.


 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na: "zorganizowanie 13 dniowych (12 noclegów) kolonii letnich dla 30 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i/lub zagrożonych narkomanią oraz wychowujących się w warunkach niesprzyjających prawidłowemu rozwojowi oraz dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny z terenu Gminy Wejherowo w wieku 7-15 lat. "

Termin składania ofert: do dnia 24.07.2020 r., do godz. 12.00


Zaproszenie do złożenia ofert

Załaczniki:Wejherowo, 13.07.2020 r.

 


 

Wejherowo 06.03.2020 r.

 

 Ogłoszenie o wyborze partnera do projektu

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie poszukuje partnera do projektu planowanego do realizacji w poddziałaniu 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych - projekty konkursowe w ramach Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Załączniki:

Ogłoszenie

 

Wejherowo 06.03.2020 r.


 

Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie poszukuje partnera do projektu planowanego do realizacji w poddziałaniu 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych - projekty konkursowe w ramach Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty w załącznikach.

Załączniki

 


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej  oferty na zadanie

„Przeprowadzenie usług szkoleniowych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie.”

 

 

Treść zawiadomienia

 

 

Wejherowo 08.10.2019


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

„Przeprowadzenie usług szkoleniowych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie.”

Termin składania ofert: do 27.09.2019 r., godz.: 15.30

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Załączniki

 

 

 

Wejherowo 17.09.2019 r.


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej  oferty na zadanie pn.

"zorganizowanie 13 dniowego (wraz z przejazdem o powrotem, 12 noclegów) kolonii letnich dla 45 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i/lub zagrożonych narkomanią oraz wychowujących się w warunkach niesprzyjających prawidłowemu rozwojowi oraz dzieci z rodzin objetych wsparciem asystemta rodziny z terenu Gminy Wejherowo w wieku 7-15 lat."

 

Treść zawiadomienia

 

 

Wejherowo 18.04.2019


 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na: "zorganizowanie 13 dniowego (wraz z przejazdem o powrotem, 12 noclegów) kolonii letnich dla 45 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i/lub zagrożonych narkomanią oraz wychowujących się w warunkach niesprzyjających prawidłowemu rozwojowi oraz dzieci z rodzin objetych wsparciem asystemta rodziny z terenu Gminy Wejherowo w wieku 7-15 lat."

Termin składania ofert: do 16.04.2019 r. do godz. 12


Zaproszenie do złożenia oferty


Wejherowo 05.04.2019 r.


 

  

W związku z zakończeniem procedury wyboru wykonawcy dot.

    zorganizowania 13 dniowych (12 noclegów) kolonii letnich dla 48 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i/lub zagrożonych narkomanią oraz wychowujących się
w warunkach niesprzyjających prawidłowemu rozwojowi oraz dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny z terenu Gminy Wejherowo w wieku 7-15 lat.


DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE 
informuje, że:wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę:

Monika Sajnaj -LUTUR

ul. Fabryczna 15 lok. 13

20-301 Lublin

 

11.06.2018


 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

„zorganizowanie 13 dniowych (wraz z przejazdem i powrotem, 12 noclegów) kolonii letnich dla 48 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i/lub zagrożonych narkomanią oraz wychowujących się w warunkach niesprzyjających prawidłowemu rozwojowi oraz dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny z terenu Gminy Wejherowo w wieku 7-15 lat.”


Termin składania ofert: do 07.06.2018 r., godz.: 12.00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1

 

 

Wejherowo 29.05.2018


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

„Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania klienta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w 2018 r.”

Termin składania ofert: do 22.03.2018 r., godz.: 10.00

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Wejherowo 14.03.2018


 

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

„zorganizowanie 14 dniowych (wraz z przejazdem i powrotem, 13 noclegów) kolonii letnich dla 60 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i/lub zagrożonych narkomanią oraz wychowujących się w warunkach niesprzyjających prawidłowemu rozwojowi oraz dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny z terenu Gminy Wejherowo w wieku 7-15 lat.”


Termin składania ofert: do 16.06.2016 r., godz.: 12.00


Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 5 do oferty

 

Wejherowo, dnia 03.06.2016 r.

 


 

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

„Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone w miejscu zamieszkania klienta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w 2016 roku.”

Termin składania ofert: do 22.04.2016 r., godz.: 10.00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty

Wejherowo, dnia 17.04.2016 r.

 


 

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie zaprasza do złożenia oferty cenowej

na zakup usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania klienta

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w 2015 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Wejherowo, dnia 17.02.2015 r.

 


 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie zprasza do złożenia oferty cenowej

na usługi wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne świadczone

dla dzieci w Placówce Wsparcia Dziennego w Warszkowie i w Gowinie w 2015 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Wejherowo, dnia 01.12.2014 r.

 


 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie zaprasza do złożenia oferty cenowej

na zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych uslug opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania klienta

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w 2015 r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załączniki do oferty

Wejherowo, dnia 01.12.2014 r.

 


 

Informacja dot. wyboru wykonawcy dot. zakupu usługi wykonania mebli biurowych do nowej siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie przy ul. Transportowej 1 w Wejherowie i zakupu krzeseł.

Ogłoszenie wyboru wykonawcy

Wejherowo, dnia 24.11.2014 r.


 

Informacja dot. wyboru wykonawcy dot. zakupu szaf kartotekowych metalowych i szafy aktowej metalowej

Ogłoszenie wyboru wykonawcy

Wejherowo, dnia 18.11.2014 r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie zaprasza do złożenia oferty cenowej

na zakup usługi wykonania mebli biurowych do nowej siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie

przy ul. Transportowej 1 w Wejherowie i zakup krzeseł.


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

załącznik nr 1 do zaproszenia

załącznik nr 2 do zaproszenia

załącznik nr 6 do zaproszenia

załączniki od 3-5 do zaproszenia

Wejherowo, dnia 14.11.2014 r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie zaprasza do złożenia oferty cenowej

na zakup szaf kartotekowych metalowych i szafy aktowej metalowej.


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup szaf kartotekowych metalowych i szafy aktowej metalowej

Załączniki do zaproszenia

Wejherowo, dnia 07.11.2014 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie zaprasza do złożenia oferty cenowej

na zakup żywności na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Wejherowie w 2015 r.


Zaproszenie do zlożenia oferty cenowej na zakup żywności

Załączniki do zaproszenia

Wejherowo, dnia 03.11.2014 r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie zaprasza do złożenia oferty cenowej

na zakup mebli wraz z montażem i dostawą do Placówki Wsparcia Dziennego

w Warszkowie oraz Placówki Wsparcia Dziennego w Łężycach.


Zaproszenie o złożenia oferty cenowej dot. zakupu mebli wraz z montażem i dostawą

Wejherowo, dnia 27.08.2014 r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie

ponownie zaprasza do złożenia oferty cenowej

zakup mebli wraz z dostawą: jednej szafy zamykanej na klucz z szufladami,

jednej szafy dwudrzwiowej z półkami zamykanej na klucz oraz trzech półek wiszących

do Placówki Wsparcia Dziennego w Gowinie 


Zaprozenie do złożenia oferty cenowej dot. mebli

Wejherowo, dnia 27.08.2014 r.W związku z zakończeniem procedury wyboru wykonawcy dot. zakup mebli wraz z dostawą: jednej szafy zamykanej na klucz z szufladami, jednej szafy dwudrzwiowej z półkami zamykanej na klucz oraz trzech półek wiszących do Placówki Wsparcia Dziennego w Gowinie nie wybrano żadnej oferty (nie wpłynła żądna oferta).

Wejherowo, dnia 27.08.2014 r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie

zaprasza do złożenia oferty cenowej 

zakup mebli wraz z dostawą: jednej szafy zamykanej na klucz z szufladami,

jednej szafy dwudrzwiowej z półkami zamykanej na klucz oraz trzech półek wiszących

do Placówki Wsparcia Dziennego w Gowinie.


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dot. mebli

Wejherowo, dnia 14.08.2014 r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejheowie

zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługi wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne

w Placówce Wsparcia Dziennego w Warszkowie, które świadczone będą w przewidywanym

okresie od 01.09.2014 r. do 31.12.2014 r.


Zaprosznie do złożenia oferty

Wejherowo, dnia 14.08.2014 r.   


 

Informacja dot. wyboru wykonawcy dot. zamówienia na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania klienta GOPS w Wejherowie w 2014 r. 

ogłoszenie wyboru wykonawcy

Wejherowo, dnia 31.07.2014 r. 


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie

zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

świadczone w miejscu zamieszkania klienta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w 2014 r.


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załączniki do zaproszenia

Wejherowo, 04.07.2014 r.Gmina Wejherowo, w imieniu której działa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
zaprasza do przesłania oferty cenowej na zamówienie publiczne
na członka Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu "Nie wykluczaj się z sukcesu!"


Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Główne postanowienia umowy

Wytyczne Instytucji Pośredniczącej dla beneficjentów realizujących projekty w woj.pomorskim w ramach Działania 6.2 PO KL

 

 Wejherowo, 17 czerwca 2014r.


W związku z zakończeniem procedury wyboru wykonawcy dot.
zamówienia publicznego na szafę metalową w ramach projektu
„Nie wykluczaj się z sukcesu!”
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE informuje, że:


wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę:
WIDE-IN Polska., ul. Michałowicza 46/2, 43-300 Bielsko-Biała


Treść ogłoszenia


Wejherowo, 05.06.2014r.Gmina Wejherowo, w imieniu której działa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
zaprasza do złożenia oferty cenowej
na zakup jednej metalowej szafy
na potrzeby realizacji projektu "Nie wykluczaj się z sukcesu!"


Formularz ofertowy i oświadczenie

Zaproszenie do złożenia oferty

 

 Wejherowo, 06 maja 2014r.


W związku z zakończeniem procedury wyboru wykonawcy dot.
USŁUGA DORADCY DS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU
„Nie wykluczaj się z sukcesu!”
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE informuje, że:


wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę:
Akademia Biznesu Zyta Klonowska
z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 22, 84-100 Puck


Wejherowo, 24.04.2014r.


W związku z zakończeniem procedury wyboru wykonawcy dot.
USŁUGI DORADCY ZAWODOWEGO W RAMACH PROJEKTU
„Nie wykluczaj się z sukcesu!”
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE informuje, że:


wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę:
Akademia Biznesu Zyta Klonowska
z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 22, 84-100 Puck


Wejherowo, 24.04.2014r.Gmina Wejherowo, w imieniu której działa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
zaprasza do przesłania oferty cenowej na zamówienie
pn. USŁUGA DORADCY DS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU "Nie wykluczaj się z sukcesu!"


Formularz ofertowy

Główne postanowienia umowy

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Wytyczne Instytucji Pośredniczącej dla beneficjentów realizujących projekty w woj.pomorskim w ramach Działania 6.2 PO KL

Zapytanie ofertowe - doradca ds. przedsiebiorczości

 

 Wejherowo, 31 marca 2014r.Gmina Wejherowo, w imieniu której działa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
zaprasza do przesłania oferty cenowej na zamówienie
pn. USŁUGA DORADCY ZAWODOWEGO W RAMACH PROJEKTU "Nie wykluczaj się z sukcesu!"


Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Istotne postanowienia umowy

 

 Wejherowo, 31 marca 2014r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
zaprasza do złożenia ofert cenowej na usługi
członka Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu Nie wykluczaj się z sukcesu!
współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
.


Formularz ofertowy

Główne postanowienia umowy

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Wytyczne Instytucji Pośredniczącej dla beneficjentów realizujących projekty w województwie pomorskim w ramach działania 6.2 POKL

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

 Wejherowo, 19 marca 2014r.


W związku z zakończeniem procedury wyboru wykonawcy dot.
ZAKUPU JEDNEJ ZAMYKANEJ SZAFY METALOWEJ NA AKTA
W RAMACH PROJEKTU „Młodzi i Samodzielni –
Program na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
GOPS.POKL.ZP.271.3.2014.AP


KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE
informuje, że:

wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę:
MET – POL RYSZARD OSSOWSKI
z siedzibą: ul. Leśna 8, 88-212 Bobowo

Wejherowo, 21.02.2014r.Gmina Wejherowo
w imieniu której działa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
zaprasza do złożenia oferty cenowej
na zakup jednej metalowej szafy
z przeznaczeniem na przechowywanie akt osobowych
na potrzeby realizacji projektu „Młodzi i Samodzielni
– Program na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
GOPS.POKL.ZP.271.3.2014.ZLWejherowo, 06.02.2014r.


W związku z zakończeniem procedury wyboru wykonawcy dot.
USŁUGI DORADCY ZAWODOWEGO W RAMACH PROJEKTU
„Młodzi i Samodzielni – Program na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
GOPS.POKL.ZP.271.4.2014.ZL

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE
informuje, że:wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę:
DWCom s.c. Dorota Wołosiuk-Kondratowicz, Waldemar Tabaka
z siedzibą przy ul. Aleja Wolności 30, 84-300 Lębork


Wejherowo, 05.02.2014r.Gmina Wejherowo
w imieniu której działa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia,
modyfikacji załącznika nr 1 – istotne postanowienia
umowy oraz zmiany terminu przesyłania ofert
na zamówienie pn. USŁUGA DORADCY ZAWODOWEGO W RAMACH PROJEKTU
„Młodzi i Samodzielni – Program na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
GOPS.POKL.ZP.271.4.2014.ZLWejherowo, 27.01.2014r.


Gmina Wejherowo
w imieniu której działa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
zaprasza do przesłania oferty cenowej
na zamówienie pn. USŁUGA DORADCY ZAWODOWEGO W RAMACH PROJEKTU
„Młodzi i Samodzielni – Program na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
GOPS.POKL.ZP.271.4.2014.ZLWejherowo, 22.01.2014r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
zaprasza do złożenia oferty cenowej
na zakup żywności na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wejherowie do punktu:


 1. Placówki Wsparcia Dziennego w Łężycach przy ulicy Aleja Parku Krajobrazowego nr 22, Łężyce ze względu na odległość od miejscowości Wejherowo - punky sprzedaży musi się znajdować w miejscowości Rumia
 2. pozostałych potrzeb do innych placówek Wsparcia Dziennego, projektu POKL i potrzeb Ośrodka - punkt sprzedaży musi się znajdować w miejscowości WejherowoWejherowo, 27.12.2013r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie informuje,
w wyniku postępowania dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty
na zadanie: zakup żywności na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wejherowie nie został wybrany wykonawca.
Żadna oferta nie spełniała wymogów opisu przedmiotu zamówienia.


Wejherowo, 24.12.2013r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
zaprasza do złożenia oferty cenowej
na zakup żywności na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wejherowie do punktu:


 1. Placówki Wsparcia Dziennego w Łężycach przy ulicy Aleja Parku Krajobrazowego nr 22, Łężyce ze względu na odległość od miejscowości Wejherowo - punky sprzedaży musi się znajdować w miejscowości Rumia
 2. pozostałych potrzeb do innych placówek Wsparcia Dziennego, projektu POKL i potrzeb Ośrodka - punkt sprzedaży musi się znajdować w miejscowości WejherowoWejherowo, 09.12.2013r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
zaprasza do złożenia oferty cenowej
na usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania klienta
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w 2014 r.


CPV – 85000000-9 - usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznejWejherowo, 09.12.2013r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
zaprasza do złożenia oferty cenowej
na usługi wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne w Placówce
Wparcia Dziennego w Gowinie, które świadczone będą
w przewidywanym okresie od 02.01.2014r. do 31.12.2014r.
(nabór na wychowawcę Placówki pracującej na zmianę w dni nauki
szkolnej w godzinach od godz. 14.00 do godz. 18.00)Wejherowo, 05.12.2013r.