GOPS Wejherowo Gmina Wejherowo
 • UWAGA! Przeniesienie siedziby GOPS w Wejherowie

  UWAGA! Przeniesienie siedziby GOPS w Wejherowie

  Czytaj więcej
 • KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  Czytaj więcej
 • PO WER

  PO WER

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie realizuje projekt pt. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: PRIORYTET II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji DZIAŁANIE 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna.
  Czytaj więcej
 • Przetwarzanie danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych

  Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną, w której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie.
  Czytaj więcej
 • PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  Przypominamy, że piątek jest dniem pracy wewnętrznej GOPS, w związku z czym w tym dniu klientów nie obsługujemy!
 • 500+

  500+

 Poniżej podane są miejsca, w których osoba uzależniona może uzyskać pomoc i wsparcie w procesie powrotu do zdrowia.INSTYTUCJE  W GMINIE WEJHEROWO 

Lp.  Nazwa Adres telefon
1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie  Wejherowo, ul. Transportowa 1          58/677 64 44       
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
filia Gościcino
Gościcino, ul. Wejherowska 24 58/738 66 40
3. Zespół Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie Wejherowo, ul. Sobieskiego 279 a 58/ 672 40 63
4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Goscicino, ul. Wejherowska 26 58/672 81 25
5. Niepubliczny Zakład Opieki Społecznej Wejherowo, ul Bukowa 2a 58/672 24 31
PLACÓWKI LECZNICTWA ODWYKOWEGO

lp. Nazwa placówki adres i telefon typ placówki
1. NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych
ul. Kościuszki 2
84-200 Wejherowo
58/736 37 84
poradnia terapii uzależnień
i współuzależnienia
2. SP NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień Oddział Całodobowy Smażyno 9
84-217 Szemud
58/ 676 82 01
całodobowy oddział terapii
uzależnieńod alkoholu
3. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Oddział Leczenia
Alkoholowych  Zespołów Abstynencyjnych 
Skarszewska 7
83-200 Starogard Gdański
58/562 06 00
oddział leczenia alkoholowych
zespołów alkoholowych
4. Szpital dla nerwowo i Psychicznie Chorych, Całodobowy Oddział
Terapii Uzaleznień od Alkoholu
Skarszewska7
83-200 Starogard Gdański
58/ 562 06 00
całodobowy oddział terapii
uzależnienia od alkoholu
5. SP Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ Całodobowy Oddział
Terapii Uzależnień od Alkoholu

29
76-200 Lubuczewo
59/ 846 26 28

całodobowy oddział terapii
uzależnieniaod alkoholu
6. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień Oddział Dzienny Terapii
Uzależnień od Alkoholu

 ul. Reja 2
81-441 Gdynia
58/621 61 35

Dzienny oddział terapii uzależnień
od alkoholu
7. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień Przychodnia Terapii
Uzależnień

ul. Chrzanowskiego 3/5
81-338 Gdynia
58/ 620 88 88 

poradnia terapii uzależnienia
od alkoholu i współuzależnienia
8. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Przychodnia Terapii
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

ul. Reja 2A
81-133 Gdynia

58/ 621 61 35

poradnia terapii uzależnienia
od alkoholu i współuzależnienia
9. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, Oddział Leczenia
Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Srebrniki 1
80-282 Gdańsk
58/ 524 76 14

oddział leczenia alkoholowych
zespołów abstynencyjnych
10. NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia, Oddział Dzienny Terapii
Uzależnienia od Alkoholu

ul. Oliwska 62
80-542 Gdańsk
58/342 33 65

dzienny oddział terapii
uzależnienia od alkoholu
11. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, Oddział Terapii
uzależnień od Alkoholi

Srebrniki 1
80-282 Gdańsk
58/524 76 82/593

całodobowy oddział terapii
uzależnienia od alkoholu
12. NZOZ Nadmorskie Centrum Medyczne Przychodnia GOSPODY
Poradnia Uzależnień od Alkoholu

ul. Gospody 7
80-344 Gdańsk

58/511 16 18

poradnia terapii uzależnienia
od alkoholu i współuzależnienia
13. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień, Poradnia Terapii
Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia

ul. Zakopiańska 37
80-142 Gdańsk
58/301 51 32

poradnia terapii uzależnienia od
alkoholu i współuzależnienia
14. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień, Oddział Dzienny

ul. Zakopiańska 37
80- 142 Gdańsk
58/301 51 32

dzienny oddział uzależnienia
od alkoholu

 

GRUPY SAMOPOMOCOWE DLA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW I ICH RODZIN

Stowarzyszenie Służb Grup Rodzinnych Al-Anon

Grupa Słoneczniki, salka katechetyczna przy kościele Św. Leona

ul. 3-go Maja 19

84-200 Wejherowo

czwartek godz. 17.00

Mitingi AA grupa Nadzieja

ul. 3 Maja, kościół Św. Leona plebania

84-200 Wejherowo

sobota godz. 17.15

 

Mitingi AA grupa CEDRON                                                                                      

ul. Kościuszki 3, salka przy kościele Św. Trójcy

84-200 Wejherowo

poniedziałek godz. 17.15

Mitingi AA grupa Źródełko

ul. Kościuszki 3, salka przy kościele Św. Trójcy

84-200 Wejherowo

czwartek godz. 18.00

Mitingi AA grupa DEKO

ul. Wilczka 4, nad przedszkolem

84-242 Luzino

piątek godz. 18.00

Mitingi AA grupa Orlęta

ul. Zamostna 2a, salka przy kościele

84-252 Orle

środa godz. 18.00

Mitingi AA grupa ARKA

ul. Wiejska ( za Kościołem)

84-242 Kębłowo

wtorek godz. 18.00;         tel. 517 642 439

Mitingi AA grupa Atol

ul. Starowiejska 46 (mały domek MOPS)

84-230 Rumia

czwartek godz. 18.00

 

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie

ul. Kościuszki 2, 84-200 Wejherowo

tel. (58) 736 37 84

poniedziałek – czwartek: godz. 8.00-20.00, piątek: godz. 8.00-15.00

Oferta:

- grupa motywacyjna przed podjęciem terapii, tj. cykl 12 spotkań grupowych 1 x w tygodniu;

- pomoc psychologiczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie;

- punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi i członków ich rodzin;

- praca terapeutyczna z młodzieżą;

- terapia osób uzależnionych od alkoholu;

- terapia dla osób współuzależnionych, osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Terapia osób uzależnionych od alkoholu:

 1. 0 etap – 12 spotkań w  grupie motywacyjnej;
 2. I etap – 6-12 m-cy:  spotkania grupowe 2 x w tygodniu oraz spotkania indywidualne 1 x w tygodniu;
 3. II etap – 3-6 m-cy praca nad nawrotami: spotkania grupowe 1 x w tygodniu, spotkania indywidualne 1 x 2 tygodnie;
 4. III etap – terapia pogłębiona spotkania grupowe 1 x w tygodniu, spotkania indywidualne 1 x w miesiącu, wyjazdowe sesje terapeutyczne.

Terapia dla osób współuzależnionych, osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików:

       terapia dorosłych osób współuzależnionych;

 1. terapia dla młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym;
 2. pomoc osobom doświadczającym przemocy domowej;
 3. terapia Dorosłych Dzieci Alkoholików;
 4. grupa Samopomocowa Al-Anon.