GOPS Wejherowo Gmina Wejherowo
 • UWAGA! Przeniesienie siedziby GOPS w Wejherowie

  UWAGA! Przeniesienie siedziby GOPS w Wejherowie

  Czytaj więcej
 • KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  Czytaj więcej
 • PO WER

  PO WER

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie realizuje projekt pt. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: PRIORYTET II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji DZIAŁANIE 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna.
  Czytaj więcej
 • Przetwarzanie danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych

  Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną, w której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie.
  Czytaj więcej
 • PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  Przypominamy, że piątek jest dniem pracy wewnętrznej GOPS, w związku z czym w tym dniu klientów nie obsługujemy!
 • 500+

  500+

Specjalista pracy socjalnej

KONSULTACJE SPECJALISTY PRACY SOCJALNEJ 

Kto może skorzystać ze wsparcia specjalisty pracy socjalnej?

Z konsultacji może skorzystać mieszkaniec Gminy Wejherowo – zarówno młodzież jak i dorośli, dla których picie swoje, bliskich lub osób z otoczenia stało się uciążliwe. Zapraszamy osoby, których martwią własne zachowania związane z piciem jak i rodziny osób pijących.

Jakiej pomocy udziela specjalista pracy socjalnej?

Specjalista pracy socjalnej w całościowy sposób rozpoznaje problem zgłaszany przez klienta, motywuje osoby uzależnione oraz współuzależnione do podjęcia psychoterapii. Osoby pijące ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnione zachęca do zmiany szkodliwego wzoru picia. Udziela wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np. poprzez rozmowy podtrzymujące czy uruchomienie przy punkcie konsultacyjnym grupy wsparcia dla tych osób).

Terapeuta uzależnień ma także zadanie rozpoznać zjawisko przemocy domowej, udzielić stosownego wsparcia oraz informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy. Inicjuje interwencję w przypadku diagnozy przemocy domowej.

Czy konsultacja jest bezpłatna?

Tak. Udzielana jest w ramach działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie.

Jak się umówić na konsultację?

Specjalista pracy socjalnej udziela konsultacji w:

 • Wejherowie, Transportowa 1 pok nr.8  

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Przed spotkaniem wskazany jest kontakt telefoniczny: tel. GOPS Wejherowo (58) 677 64 44