GOPS Wejherowo Gmina Wejherowo
 • PO WER

  PO WER

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie realizuje projekt pt. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: PRIORYTET II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji DZIAŁANIE 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna.
  Czytaj więcej
 • Przetwarzanie danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych

  Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną, w której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie.
  Czytaj więcej
 • PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  Przypominamy, że piątek jest dniem pracy wewnętrznej GOPS, w związku z czym w tym dniu klientów nie obsługujemy!
 • 500+

  500+

Projekt PO WER

 

 

 

Projekt realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie w okresie  01.07.2019-31.12.2020r. 
Celem głównym proj.jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej i usług w GOPS przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta. 
Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społ.
Zmiana struktury a tym samym wyodrębnienie specjalistycznych zespołów/stanowisk umożliwi pracownikom socjalnym specjalizowanie się w danym obszarze pracy z klientem, tj. praca socjalna, usługi pomocy społecznej, postęp. administracyjne, co jednocześnie usprawni funkcjonowanie samego GOPS.
W rezultacie nastąpi poprawa obsługi klienta i wzmocnienie potencjału ośrodka. Projekt zostanie skierowany do 21 pracowników GOPS w Wejherowie, a w jego wyniku powstanie nowa struktura. Nowo utworzony Dział Pom. w Środowisku będzie składał się z:
 1.Stanowiska ds. pierw.kontaktu- 2 etaty;
 2.Stanowiska ds. pracy socjalnej- 2 etaty;
 3.Zespołu ds. usług socjalnych - 9 etatów;
 4.Zespołu ds. św. przyznawanych decyzją- 6 etatów.
Wdrożenie usprawnień będzie realizowane przez szereg działań w tym szkolenia i superwizje dla pracowników. Zostanie dotrudniony 1 pracownik socjalny.
Przeprowadzi się adaptację  pomieszczeń  oraz zostaną też doposażone  stanowiska pracy pracowników.
Projekt jest zgodny z SZOOP POWER. Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.Działania w projekcie będą realizowane zgodnie z przepisami: ust. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.1508 ze zm.), w tym akty wykonawcze do ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ust. z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1828 ze zm.).

 

Wartość projektu: 278, 444,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  234 673,23 zł